Letos jsme novoročenku posílali v listopadu. Proč?

Letos jsme novoročenku posílali v listopadu. Proč?

Letos jsme novoročenku posílali v listopadu. Proč?

Silvestr se všude slaví 31. prosince. Rádi bychom Vám popřáli šťastný rok 2021. V listopadu. Nepředbíháme. Chceme tím jenom poukázat na to, že v ústavech lidé nemohou žít podle vlastních představ. Více informací o tom, jak pomáháme a jak můžete pomoci i vy, naleznete zde.

Součástí novoročního přání rozesílaného poštou v obálce, která připomínala soudní obsílku, byla skládací karta a průvodní dopis. Kartu pro nás navrhl Martin Lettrich, akademický sochař. Na základě jednoduché instrukce se z ní stal 3D objekt nesoucí poselství napsané na přelepce karty: "V ústavu si nemůže každý slavit kdy chce a co chce. Postavte se s námi za lidi, které zpoza zdí ústavů není slyšet."  

Přiložený průvodní dopis měl za úkol neformálním vysvětlit, co a pro koho jako neziskovka děláme. Pro lepší pochopení jsme si pomohli paralelou s aktuálním nouzovým stavem a omezením svobod, což se týká úplně každého. "Máme nouzový stav. Nemůžeme jít, kam chceme. Nemůžeme být, s kým chceme a jak dlouho chceme. Někdo jiný rozhoduje o tom, co smíme a nesmíme. Myslí to dobře, ale... Máme nouzový stav. Pro 37 tisíc lidí v České republice není tento stav zas až tak výjimečný. Popřemýšlejte nad tím!" 

 

30. listopadu 2020