Příběhy

Příběhy

Nikdo nechce, aby bylo rozhodováno za něj. Je ale něco zvláštního v lidské povaze, co nás všechny svádí
k přesvědčení, že víme, co je nejlepší pro lidi kolem nás. Každý máme jiný cit pro svobodu a autonomii druhých a pokud máme v rukách i moc a za jménem funkci, pak je tento náš cit těžce zkoušený. Je potřeba praxi měnit, modelovat, moderovat, ukazovat konkrétní příběhy, bojovat za autonomii vlastní i druhých. Právní základ pro to tady je, neděláme revoluci, prosazujeme jenom existující právo. Ale jak to už bývá s právem, interpretace posouvá praxi sem tam a nám pak přibývají příběhy, za které bylo a je potřeba se prát.