O co se snažíme  

O co se snažíme  

Umíme efektivně a kompetentně pomoct lidem v situaci, kdy se jedná o jejich svéprávnost a kdy je jejich právo se rozhodovat omezováno. Naše motivace vychází z přesvědčení, že každý člověk umí vyjádřit svá přání, umí si vybírat z existujících a hypotetických možností, a oceňuje, když je jeho názor respektován.

Někteří z nás v tom potřebují více podpory. Čím je zjišťování vůle člověka spojené s většími úsilím, tím je role jeho podpůrců zásadnější a spojená s větší odpovědností. Pracujeme s respektem k přáním a preferencím lidí, pro které pracujeme a k jejich právu rozhodovat o svém životě a žít jej dle svých představ. Usilujeme o podporu, která vede k životu v organické komunitě a plnohodnotnému občanství a která nevytváří závislost na sociálních službách a dávkách.

Poznání z naší práce sdílíme s lidmi, se kterými pracujeme, jejich podpůrci, kolegy profesionály, se širokou veřejností, úředníky, politiky, médii. Snažíme se jejich prostřednictvím o rezonanci témat souvisejících s životem a právy lidí s postižením v duševní oblasti ve veřejném informačním prostoru. Snažíme se je přimět, aby každý ze své pozice podpořil změny toho nefunkčního, zasadili se o rozvoj toho, co funguje dobře, a abychom společně přemýšleli, co novátorského posune společnost při přemýšlení a podporování lidí s postižením kupředu.