Kruhy podpory
Přehrát video

TO JSEM Z TOHO BAZÉN

sociální experiment

Co, proč a jak z nás i z vás dělá účastníky Kruhů podpory

Kruhy podpory jsou dárcovskou aktivitou společnosti Rytmus, etablované nevládní neziskové organizace založené v roce 1994. Smyslem naší práce je odborná podpora lidem, nejenom s postižením v duševní oblasti, při naplňování jejich práv. Specializujeme se na podporu v otázkách svéprávnosti a práva na rozhodování. Těm, kteří to potřebují teď, i těm, kteří se s tímto problémem potkají někdy v budoucnu.

Možnost rozhodovat se chápeme jako jedno ze základních práv. Člověk může o něj přijít, či už v důsledku nemoci, úrazu, psychického onemocnění, postižení, či stáří. Všichni potřebujeme někdy podporu, každý
v něčem jiném a v různém rozsahu. Někteří z nás potřebují více podpory při rozhodování a realizaci svých rozhodnutí. Místo poskytnutí této podpory však často dochází k omezování prostoru pro jejich rozhodování.

Čím hodnotnější kruh podpory člověk kolem sebe má, tím větší je pravdědopodobnost, že přijatá rozhodnutí budou souznít s jeho přáními a potřebami. I ti, kteří poskytují podporu, sami podporu potřebují. Na to se často zapomíná. Rozhodnutím zapojit se do sítě našich podpůrců dosáhnete toho, že budeme cíleně a ještě kvalitněji podporovat větší množství lidí, pro které pracujeme a společně s kterými vymýšlíme pro ně fungující řešení.

Příběhy

Můžete pomoct hned? Hledáme dobrovolníky - překladatele!

Okamžitá pomoc

Aktuality