Místo omezování je lepší podporovat při rozhodování

Místo omezování je lepší podporovat při rozhodování

Místo omezování je lepší podporovat při rozhodování

V České republice je omezeno ve svéprávnosti více než 37 tisíc lidí. Quip pomáhá, aby lidé měli takovou podporu při rozhodování, takové lidi ve svých kruzích podpory, jakou potřebují, a aby nebyli omezováni ve svéprávnosti. 

Jak podpora při rozhodování může fungovat?

1. Na začátku pojmenujeme rozhodnutí, které má být učiněno: vyjasníme si, jaká je podstata problému, který má být vyřešen.

2. Sesbíráme a uspořádáme si dostupné informace: sbíráme informace o potřebách, preferencích, možnostech, hledáme aktivně zdroje informací, které potřebujeme získat. Když je sami neumíme sehnat, požádáme někoho, kdo se v dané oblasti vyzná lépe.

3. Popíšeme jednotlivé možnosti řešení.

4. Zvážíme pro a proti u jednotlivých možností: posoudíme, jak jednotlivé možnosti přispějí k řešení problému a jaké důsledky budou mít.

5. Vybereme tu z možností, která se jeví jako nejlepší. Neustále máme na mysli preference a potřeby člověka, kterému se pomáháme rozhodovat.

6. Vybranou možnost rozpracujeme do jednotlivých konkrétních kroků, řekneme si, které kroky vyžadují právní jednání.

7. Jednotlivé kroky zrealizujeme.

8. Rozhodnutí po čase vyhodnotíme: byl vyřešen problém který jsme pojmenovali na začátku? Jaké důsledky mělo rozhodnutí pro člověka, kterému jsme pomáhali udělat a realizovat jeho rozhodnutí?

Pokud problém vyřešen nebyl a nevyčerpali jsme všechny možnosti jeho řešení, vracíme se na začátek. Poskytování podpory při rozhodování nekopíruje model rozhodování samotného, které je založeno na emocích, intuicích, pokusech a omylech a napodobování. Člověk poskytující podporu při rozhodování ji musí poskytovat na základě hlubokého porozumění, spíše než na technickém přístupu bazírujícím na posloupnosti kroků. Podstata jednotlivých částí podpory se liší v závislosti na potřebách každého člověka.

Prolínajícím principem je maximální úsilí (i s využitím všech dostupných prostředků alternativní a augmentativní komunikace), aby člověk, kterému podporu při rozhodování poskytujeme, co nejvíce rozuměl rozhodnutí a důvodům na základě kterých rozhodnutí s naší podporou učinil.

5. listopadu 2020