Jak můžete pomoci

Jak můžete pomoci

Naše spolupráce s dárci se může, ale nemusí, odvíjet pouze od finančních prostředků. Velmi stojíme i o jiné formy vaší účasti na změně, o kterou usilujeme v rámci společnosti a na každodenní podpoře, kterou poskytujeme jednotlivcům.

Darovat peníze

Získané finanční prostředky formou dárcovství od soukromých i fyzických osob investujeme primárně do poskytnutí právní pomoci lidem, kteří se ocitli v situaci, kdy je ohrožena jejich svéprávnost a kdy je omezováno jejich právo rozhodovat o vlastním životě. Finanční prostředky nám také umožnují relizaci aktivit a projektů, které vyžadují tzv. spolufinancování, jenom malá část projektů nevyžaduje spoluúčast žadatele. Lidé, kterým poskytujeme podporu, za ní neplatí, ze zákona je odborné sociání poradenství bezplatnou službou.

Darovat čas

Dobrovolnictví je důkazem toho, že to, co děláme, dává smysl nejenom lidem, s kterými a pro které pracujeme, ale i lidem ochotným věnovat svůj čas právu rozhodovat se a svéprávnosti spoluobčanů. Jste v něčem dobří? Baví Vás něco? Umíte jazyky? Jstě schopni organizačně? Jde vám administrativa od ruky? Jste zdatní komunikátoři? Umíte s IT aplikacemi? Umíte kresit? Psát texty? Vidíte "graficky"? Nebo se chcete něco naučit? Pište a volejte! Přijďte se podívat na naše akce a seznamte se s námi. Možná Vám s námi bude dobře a smyslupně... Rozsah a formu spolupráce vždy vymýšlíme tak, aby byla pro obě strany příjemná a těšili se na ní.

Darovat know-how

Náš záběr je poměrně široký, naše ambice vysoké, náš zápal pro věc veliký. Zdroje však omezené. Pro bono firemní činnost je proto forma dárcovstí, kterou oceníme za každých okolností. Máte-li k dispozici know how, mentální či fyzický prostor nebo jiné kapacity, vaše nabídka nás zajímá. Jsme aktivním spoluhráčem, který se snaží být recipročně užitečný.  

Nakupovat na internetu a pomáhat přitom 

Můžete nás podpořit při nakupování na internetu a nezaplatit přitom nic navíc. Jak na to? GIVT promění vaše nákupy na internetu v dobrý skutek. Stačí před nákupem navštívit portál GIVT.cz nebo si do svého prohlížeče stáhnout Pomocníka. Sám vás upozorní, že se nacházíte na e-shopu, který s GIVT-em spolupracuje. Naši profilovou stránku na GIVT-u, kde nás můžete vybrat jako příjemce příspěvku, naleznete zde. Pomocník je zdarma a zcela bezpečný. Nezpomaluje chod počítače a neobsahuje reklamy.