Kdo jsme

Kdo jsme

Kruhy podpory jsou dárcovskou aktivitou společnosti Quip, z.ú., která se již od roku 2003 věnuje spolupráci s lidmi s postižením. Pomáhá jim naplňovat jejich práva prostřednictvím sociální služby. Vedle toho se snaží svou další činností měnit obraz i náhled většinové společnosti na život lidí s postižením. Společnost Quip, z.ú. působí na území celé České republiky a v rámci evropských projektů i za hranicemi.

Vycházíme z přesvědčení, že každý člověk je občan a ke každému občanovi je potřeba přistupovat lidsky. Každý člověk má právo si zvolit, kde, s kým a jak bude žít. Usilujeme o to, aby sociální a právní systém naplňoval svůj účel, to je, aby vedl k sociálnímu začlenění a plnohodnotnému občanství, nevytvářel závislost na sociálním systému a dával lidem prostor žít podle vlastních představ.

Jak se snažíme ovlivnit systém? V první řadě tak, že pomáháme jednotlivcům. Konkrétní pomoc pro konkrétní lidi s konkrétními problémy tvoří příběhy, které potvrzují smysl našeho poslání. Dokazují, že stojí za to přijít a pomoct lidem s postižením život žít a ne přežívat, stát se užitečným sobě i ostatním, moct přijímat i naplňovat výzvy a být co nejméně závislým na systému.