Kdo jsme

Kdo jsme

Kruhy podpory jsou dárcovskou aktivitou nevládní neziskové organizace Rytmus, která vznikla v roce 1994 jako občanské sdružení. V roce 2014 jsme se transformovali na obecně prospěšnou společnost a od roku 2020 jsme Rytmus – od klienta k občanovi. Od 1. ledna 2020 je Rytmus spojený s organizací QUIP z.ú.

Podporujeme lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života a v uplatňování jejich práv. Využíváme přirozených zdrojů podpory ve společnosti. Volíme individuální přístup. Činíme tak prostřednictvím poskytování sociálních služeb a realizací tematických akcí. Vedle toho se snažíme svou další činností měnit obraz i náhled většinové společnosti na život lidí s postižením. 

Vycházíme z přesvědčení, že každý člověk je občan a ke každému občanovi je potřeba přistupovat lidsky. Každý člověk má právo si zvolit, kde, s kým a jak bude žít. Usilujeme o to, aby sociální a právní systém naplňoval svůj účel, to je, aby vedl k sociálnímu začlenění a plnohodnotnému občanství, nevytvářel závislost na sociálním systému a dával lidem prostor žít podle vlastních představ.