Individuální dárce

Individuální dárce

Změna celku začíná u jednotlivce. Vítáme vaši pomoc a vážíme si vašeho zájmu. Máme výborné zlušenosti s kruhy podpory, které vznikly díky nápadu jediného člověka. 

 • finanční příspěvek jednorázový nebo pravidelný
 • poskytnutí specializovaného know how
 • dobrovolnictví na aktuálních projektech organizace
 • nápad na vlastní Kruhy podpory
 • pomoc s databází dárců
 • možnost a ochota zapojit do Kruhů podpory další dobrovolníky
 • šíření myšlenky prostřednictvím ambasadora
 • organizace sbírky ve svém okolí za účelem podpory konkrétního projektu, rodiny či jednotlivce
 • propojení akce nebo eventu 

Nenašli jste se ve výše uvedeném seznamu? Určitě bychom spolu vymysleli další možnosti spolupráce. Máte-li zájem, neváhejte nás, prosím, kontaktovat na adrese fundraiser@kvalitavpraxi.cz. Reagujeme obratem! 

Co to znamená stát se individuálním členem Kruhů podpory?

 • Budete od nás dostávat pravidelné informace o tom, co se díky vaší pomoci povedlo. Můžete sledovat, jak vaše pomoc pomáhá :)
 • Budete mít jistotu, že vaše finanční prostředky budou vždy využity na posílení práv lidí s postižením v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.
 • Stanete se součástí komunity odpovědných občanů, kterým záleží na tom, aby lidská práva lidí s postižením byla naplňována.
 • Díky vám budeme mít možnost dlouhodobě působit na systém a měnit podmínky pro život lidí, kteří se sami nezvládnou domoci svých práv.