Jednorázový dar

Jednorázový dar

Darujte lidem s postižením, kteří usilují o navrácení svéprávnosti, jednorázovou finanční podporu. Umožníte jim udělat důležitý krok na cestě k důstojnému životu, umožníte jim absolvovat vzdělávací kurz, pořídit si například zařízení do vlastního bytu a podobně. Pokud máte zájem darovat finanční obnos na konkrétní účel, sledovat jeho umístění i "konzumaci" - řekněte nám to, prosím. Rádi vám nabídneme seznam aktuálních projektů a kauz, které si určitě zaslouží pozornost i podporu. 

 

Pro lepší přehled jsme pro vás zpracovali přehled řešení, které nám umožní realizovat konkrétní finanční částky: 

Pokud máte zájem darovat finanční obnos na konkrétní účel, sledovat jeho umístění i "konzumaci" - řekněte nám to, prosím. Rádi vám nabídneme seznam aktuálních projektů a kauz, které si určitě zaslouží pozornost i podporu. Pro lepší přehlad jsme pro vás zpracovali přehled řešení, které nám umožní realizovat konkrétní finanční částky: 

500 Kč

Částkou 500 Kč dáte člověku možnost probrat svou situaci s právníkem a sociálním pracovníkem. Tím pomůžete člověku například získat náměty nebo připomínky pro svoji vlastní představu o řešení podpory při rozhodování a právním jednání.

950 Kč

Částkou 950 Kč umožníte člověku a jeho blízkým absolvovat sérii konzultací se sociálním pracovníkem a s právníkem, což jim umožní udělat si jasnou představu o konkrétních krocích, které je potřeba udělat pro navrácení svéprávnosti a zajištění pomoci pro každodenní život. Výsledkem konzultací je návrh řešení individuální situace člověka: co se udělá pro zajištění podpory potřebné v každodenním životě, včetně bezpečného způsobu rozhodování a jaké bude právní řešení potřebné pro bezpečné právní jednání. Člověk i jeho blízcí budou vědět, jak může vypadat soudní řízení a co je potřeba udělat pro jeho úspěšný průběh.

1.800 Kč

Částkou 1.800 Kč pomůžete člověku získat vedle návrhu řešení jeho situace navíc i konkrétní plán podpory pro každodenní život včetně podpory při rozhodování. V tomto plánu je vyhodnoceno, s čím konkrétně člověk potřebuje pomoc, jak tato pomoc má vypadat a kdo ji zajistí. Je v něm zahrnuta nejen profesionální pomoc zejm. sociálních služeb ale především přirozená podpora v místní komunitě včetně rodiny. Plán je mimo to důležitým důkazem pro soudní řízení o navrácení svéprávnosti. Plán pomůže vytvořit naše sociální pracovnice.

4.800 Kč

Částkou 4.800 Kč pomůžete člověku s postižením získat návrh řešení, plán podpory pro každodenní život včetně podpory při rozhodování a navíc veškeré podklady pro soudní řízení o svéprávnosti. Naši právníci s využitím popisu potřebné podpory a navrženého plánu podpory pro rozhodování a související oblasti připraví žádost o navrácení svéprávnosti. Dále připraví podle potřeby další právní dokumenty umožňující bezpečné právní jednání, např. návrh smlouvy o nápomoci, text předběžného prohlášení, návrh stanovení kompetencí opatrovníka bez omezení svéprávnosti apod.

Další možnosti

Můžete samozřejmě darovat i jinou částkou. Například díky daru ve výši 15.000 Kč bude mít člověk s postižením nejen plán podpory pro rozhodování i právním jednání a představu, čeho a jak chce v životě dostáhnout. Získá také zkušeného zástupce – právníka, který jej provede celým soudním řízením o svéprávnosti včetně odvolacích soudů, Nejvyšší soud nevyjímaje. Mezi jednáními bude mít vždycky odbornou pomoc pro doplnění důkazů, navrhování výslechu dalších svědků atd. Darovat můžete prostřednictvím této stránky nebo přímo na náš účet 35-0689500207/0100.

Co to znamená stát se členem Kruhů podpory?

  • Budete od nás dostávat pravidelné informace o tom, co se díky vaší pomoci povedlo. Můžete sledovat, jak vaše pomoc pomáhá.
  • Budete mít jistotu, že vaše finanční prostředky budou vždy využity na posílení práv lidí s postižením v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.
  • Stanete se součástí komunity odpovědných občanů, kterým záleží na tom, aby lidská práva lidí s postižením byla naplňována.
  • Díky vám budeme mít možnost dlouhodobě působit na systém a měnit podmínky pro život lidí, kteří se sami nezvládnou domoci svých práv.
  • Pokud darujete, stáváte se automaticky členem našeho kruhu podpory a budeme vás informovat o využití daru. Pokud nechcete dostávat žádné informace, napište, prosím na adresu fundraiser@kvalitavpraxi.cz.