Kde pomáháme

Kde pomáháme

Pomáháme všude tam, kde je naděje na změnu. A kde naděje není, tam ji vytvoříme. Desítky tisíc lidí s postižením u nás trvale žije v ústavech – obvykle jinde, jinak a s někým jiným, než by si přáli. Navzdory tomu, že je tato situace v rozporu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR ratifikovala už v roce 2009, není těmto lidem dostupná účinná pomoc. Známe cesty vedoucí k tomu, aby i lidé s těžkým postižením mohli rozhodovat o svém životě a žít běžný život v přirozeném prostředí. Pomáháme lidem získat zpět svéprávnost a najít pomoc potřebnou pro každodenní život, rozhodování i právní jednání. Přečtěte si příběhy lidí, kterým jsme pomohli a pomáháme.