FAQ

FAQ

Co je to Kruh podpory? 

Kruh podpory je tradičně skupina lidí úmyslně vybudovaná kolem člověka ohroženého sociálním vyloučením. Úkolem skupiny složené především z blízkých lidí – rodiny, přátel a často i profesionálů – je poskytovat pomoc a podporu, která pomůže člověku žít běžný život a být přínosem pro společnost.

Kdo provozuje Kruhy podpory? 

Kruhy podpory jsou dárcovskou aktivitou společnosti Quip, z.ú. Již od roku 2003 se věnuje spolupráci s lidmi postižením, kterým pomáhá naplňovat jejich práva prostřednictvím sociální služby. Vedle toho se snaží svou další činností měnit obraz i náhled většinové společnosti na život lidí s postižením. Působí na území celé České republiky a v rámci evropských projektů i za hranicemi.

Co znamená zkratka QUIP?

QUIP - quality in praxis - kvalita v praxi. 

Je možné poslat peníze prostřednictvím online platformy?

Ano, jsme zaregistrovaní na portálu www.darujme.cz, což je řešení a platforma pro online dárcovství v České republice. Neziskovým organizacím a dárcům zpřístupňuje důvěryhodné, komplexní a přehledné prostředí pro moderní formy dárcovství.

Jak funguje matchingový fond? 

Funguje na principu znásobení v kladu. Ve firemním dárcovství může mít například formu znásobení zaměstnanecké sbírky zaměstnavatelem. 

Jak hospodaříme s příspěvky?

Jsme malá organizace, s malým kolektivem odborníků. Veškeré provozní náklady máme zajištěné z příjmů ze vzdělávací činnosti. Vaše finanční příspěvky jsou tudíž určeny pouze na financování konkrétních projektů v duchu Kruhů podpory. 

Co je to Úmluva o právech osob se zdravotním postižením?

Úmluva je významnou smlouvou o lidských právech a základních svobodách, doplňuje tedy sedm stávajících základních lidskoprávních úmluv OSN. Je založena na principu rovnoprávnosti a zaručuje osobám se zdravotním postižením plné uplatnění všech lidských práv a podporuje jejich aktivní zapojení do života společnosti. 

Kdy byla přijata Úmluva o právech osob se zdravotním postižením?

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením byla v New Yorku přijata dne 13. prosince 2006. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 30. března 2007. S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 45 odst. 1 dne 3. května 2008. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odst. 2 téhož článku dne 28. října 2009.

Která část Úmluvy souvisí s naší prací nejvíce? 

Zaměřujeme se zejména na články související s právem lidí s postižením na život v přirozeném prostředí a v souladu s vlastní představou. Konkrétně se jedná o články 12 Rovnost před zákonem a článek 19 Právo na nezávislý život.