Náš tým

Náš tým

Kruhy podpory jsou dárcovskou aktivitou týmu lidí pracujících ve společnosti Quip, z.ú. Je nás děvet - sociálních pracovníků, právníků, lektorů a koordinátorů. 

Alfred Richter

Systematik, souznící s misí a cíli společnosti Quip, z.ú. Definuje strategické směrování společnosti a následně jej pomáhá modelovat prostřednictvím sledu důsledně promyšlených kroků. Propojuje a stmeluje tým, má motivační schopnosti a skvělou intuici.

Pozice: ředitel organizace
Telefon: 739 598 343
E-mail: WesBV22j4-uDVb4WHdIk27j7ciEk%729g

Xénia Paličková Křížová

Spoluvytváří a realizuje fundraisingové strategie a projekty zaměřené na fundraising. Je zodpovědná za péči o dárce a především za vyhledávání nových příležitostí ke spolupráci s individuálními i firemními fárci. Podílí se na tvorbě komunikačního mixu a spravuje sociální sítě společnosti. 

Pozice: fundraiserka
Telefon: 739 048 492
E-mail: 1nAn8Z~k0km%C9l77bGk.%h7ebkmb

Jan Strnad

Excelentní právník, který se dlouhodobě a zapáleně věnuje tématům spojeným s právem lidí s postižením na rovnosti před zákonem. Zkušenosti z poradentsví a přívy na soudní řízení a znalosti z analytické práce rád, kompetentně a velmi stravitelně sdílí s lidmi kolem.

Pozice: právník a lektor
Telefon: 603 829 711
E-mail: 58Ah9dhfW_m%C9l77bGk.%h7ebkmb

Jiří Černý

Člen Poradního orgánu úřadu veřejného ochránce práv pro oblast ochrany práv osob se zdravotním postižením, publicista, popularizátor a aktivista za práva lidí s postižením, doktorand Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Pozice: právník
Telefon: 724 000 718
E-mail: 5bEsO19j9rm%C9l77bGk.%h7ebkmb

Veronika Škopová

Citlivá, empatická a kreativní lektorka, která skvěle propojuje teorii s praxí v sociální službě. Nejraději učí smíšené skupiny účastníků – rodiče, lidi s postižením, pracovníky a studenty, což vnímá jako způsob k hledání společných cest. Velmi ji baví facilitovat plánovací setkání.

Pozice: lektorka a sociální pracovnice
Telefon: 775 393 080
E-mail: c.Ey47a7Tlxy6~l7VX~u.Zbaa8Iz8ZnaT-M

Štěpánka Bumbálková

Je páteří i srdcem společnosti. Věnuje se hlavně přípravě a distribuci nabídky vzdělávacích kurzů a dalších aktivit, které připravujeme. Lákají ji nové technologie a média, které bravurně a s radostí používá v každodenní práci. Je trpělivá, laskavá a umí odpovědět na každou otázku.

Pozice: koordinátorka (nejenom) vzdělávání
Telefon: 608 258 928
E-mail: %mrzR.a7T9HwSZbc-onjGKanWevDRffjWqvhTj

Jan Talich

Příjemný parťák s citlivě vyvinoutou sociální inteligencí. Věčně usmátý kolega, vystudovaný sociální pracovník a lektor specializovaných kurzů. Kromě přístupu zaměřeného na člověka se věnuje sexualitě lidí s postižením. 

Pozice: sociální pracovník, lektor
Telefon: 724 000 997
E-mail: 58Ah-ZbaYam%C9l77bGk.%h7ebkmb

Libor Vavřík

Libor je sociální pracovník a vedoucí sociální služby. Jeho energie zaplní celou místnost. Je vždy ve startovací pozici, když je potřeba pomoct. Nikdy se nestane, že by neposlouchal, co mu říkáte. Ten, s kým mluví, nebo komu pomáhá, je vždy v centru jeho pozornosti. Stačí naťuknout problém, hned ho začnou napadat řešení.

Pozice: sociální pracovník
Telefon: 776 089 697
E-mail: 7boy8Wl7ckvuQOQcc8ys-Zlh~8KsO1p

Rela Chábová

Klidná a charismatická síla s vrozenou elegancí a neopakovatelným šarmem. Věnuje se hlavně tématům spojeným s plánováním zaměřeným na člověka. Krom toho u nás odpovídá za vzdělávací program jako celek. Vedle výuky ji v práci nejvíc baví metodické vedení a supervize.

Pozice: manažerka vzdělávání a lektorka
Telefon: 776 236 659
E-mail: ~.ykO1.7XhIkQOQcc8ys-Zlh~8KsO1p