Pravidla pro přijímání darů

Pravidla pro přijímání darů

Při přijímaní darů ctíme a dodržujeme níže uvedené zásady. Pokud zde nenaleznete informaci, která vás zajímá, prosím, kontaktujte nás na adrese 1nAn8Z~k0km%C9l77bGk.%h7ebkmb, odpovíme Vám obratem.

  • Přijímáme jen takové dary, které jsme schopni využít v souladu s naším posláním a cíli i v souladu s vůlí dárce.
  • Nepřijímáme dary od politických stran, organizací a subjektů, porušujících lidská práva.
  • Vážíme si každého daru a přijímáme jej s vědomím, že dárce udělal něco, co není samozřejmost.
  • Informace o přijatých darech zveřejňujeme na naší webové stránce po předchozí dohodě s dárcem.
  • Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnými právními předpisy.
  • Všechny finanční a věcné dary jsou vedeny v účetnictví v oddelěné analytické evidenci.
  • Dárce má právo na potvrzení o daru pro daňové nebo jiné účely. V případě vyžádání tento doklad rádi vystavíme.
  • Za účelem co největší transparentnosti zveřejňujeme výroční zprávy obsahující popis naší činnosti i finanční závěrku.
  • S osobními údaji dárců nakládáme diskrétně a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.