Spřízněni volbou. QUIP spojil síly s Rytmusem

Spřízněni volbou. QUIP spojil síly s Rytmusem

Spřízněni volbou. QUIP spojil síly s Rytmusem

Začátek roku 2021 je tady. A pro QUIP je momentem realizace dlouho připravované změny. Propojuje se s Rytmusem, organizací, se kterou léta úzce spolupracoval v mnoha oblastech - vzdělávání, multidisciplinární sociální službě a zajímavých projektech. Spojují se síly, vědomosti, propojují sítě. A stránka kruhypopory.cz, dárcovská platforma QUIPU, se stává dárcovskou plaformou pro Rytmus. Spojení se událo formou fúze podle § 382 – 390  a § 418 Občanského zákoníku. Pro klienty, příznivce a dárce se nic nemění a ve fundraiserské činnosti budeme i nadále pokračovat tak, jako doposud. V zájmu budování kruhů podpor, získávání podpory pro konkrétní klienty, šíření informací a osvěty. Sledujte nás i nadále, za každou spřízněnou duši jsme vděční. 

1. ledna 2021