Poslední přání – umřít svéprávný.

Poslední přání – umřít svéprávný.

Poslední přání – umřít svéprávný.

Celý život věnujete pomoci ostatním. Jako pan Richard, který do svých 87-ti let aktivně provozoval lékařskou praxi. V důsledku zhoršení zdravotního stavu a fyzického omezení se rodina rozhodla přestěhovat jej do domova pro seniory. Od té chvíle o něm rozhodovali rodinní příslušníci bez ohledu na jeho přání. Pomohli jsme panu Richardovi zorientovat se v řízení o svéprávnosti a opatrovnictví, komunikovat se soudem i navrhovat přijatelná řešení. Pár týdnů po vynesení rozsudku, ve kterém mu soud ustanovil opatrovníka, které ho si pan Richard vybral, aniž by ho omezil ve svéprávnosti, pan Richard zemřel. Poslední dva měsíce svého života prožil v domě své přítelkyně. Říkal nám: „Svéprávnost je stav, který mě činí lidskou bytostí“.

3. března 2019