Doba pokoronavirová a běžný život

Doba pokoronavirová a běžný život

Doba pokoronavirová a běžný život

Také je pro vás nepříjemné, když si v době mimořádných opatření nemůžete jít nakoupit, co chcete a kdy chcete? Také si říkáte, až to skončí, až se vrátíme k normálu, tak nakoupím, zařídím…? Jsou lidé, pro které se situace nezmění, ani když koronavirová opatření skončí.

Lidé, kteří sami nebo s asistentem dokáží naplánovat větší nákup i si na něj našetřit, ale bez opatrovníka ho nesmějí uskutečnit. Mnozí z nich bojují za to, aby jim případná omezení pomáhala a rozhodnutí úředníka, mnohdy od stolu, nekomplikovalo příliš jejich běžný den.

Měli jste v plánu nějaké velké životní rozhodnutí, které jste museli kvůli koronaviru odložit? Nákup bytu, podání výpovědi v současné práci a podpis pracovní smlouvy v jiné? Možná jste došli k rozhodnutí životní změny sami, možná po rozhovoru s partnerem nebo přáteli. Možná jste i odložení těch důležitých věcí s někým probrali. A podniknete je, až se situace zklidní a přijde pravý čas. Podáte výpověď, podepíšete pracovní smlouvu v nějaké lepší práci, možná někomu prodáte byt nebo koupíte auto.

Jsou lidé, kteří situace řeší podobně jako my - poradou o složitějších rozhodnutích s někým blízkým nebo se sociální službou. Někdy se tito lidé neumí rozhodnout sami, ale s podporou to dovedou dobře. Přesto díky přísnému omezení svéprávnosti to takto dělat nemohou a rozhodnutí za ně dle rozsudku dělá opatrovník. Proto je důležité, aby případná omezení pomáhala a neznemožňovala běžný život s podporou. Společně prožíváme, jaké to je, když nemůžeme realizovat všechna naše rozhodnutí a společně máme šanci umožnit i dalším lidem, aby mohli v době „po“ zažít svůj obyčejný den s možností se radit a rozhodovat dle svých přání a schopností.

Je mimořádný stav kvůli koronavirové nákaze. Lékaři dnes rozhodují kvůli pravidlům vlády o tom, zda nás ošetří, nebo jestli budeme muset čekat, až se situace zlepší. Možná vás také bolí nebo bolel v této mimořádné situaci zub a zubař vám oznámil, že vám ho nevyvrtá, ani nespraví, ale pokud bude nutné, pouze vytrhne. Protože vrtání v době koronavirové není dovoleno, či alespoň doporučeno. Takové rozhodnutí za lékaře i za nás udělala vláda a stomatologická komora.

Možná je nám to nepříjemné, ale víme, že doba kdy o našem zdraví, či ošetření bude rozhodovat někdo jiný než my po domluvě s naším lékařem, za čas pomine. Jsou, ale lidé za, které bude i po opadnutí koronavirového nebezpečí rozhodovat někdo jiný. Jejich opatrovník. Část z nich se rozhodnout o svém zdraví nedokáže, ani při srozumitelném vysvětlení zákroku nebo rady od někoho blízkého. Jsou tu však ti, kteří by s podporou dobré rady, či vhodného vysvětlení situace opatrovníka nepotřebovali. A i proto bojují za co nejsamostatnější život s podporou. Pojďte nám pomoci, aby co nejvíce lidí mohlo žít v době pokoronavirové běžné životy. Bez našich podpůrců, studentů kurzů a sympatizantů to nezvládneme.

 

 

13. dubna 2020