To jsem z toho bazén!

To jsem z toho bazén!

To jsem z toho bazén!

Hraný sociální experiment To jsem z toho bazén, který na téma svéprávnost a podpora v rozhodování vznikl ve spolupráci a také v režii studia Družina na podzim v roce 2019. Už půl roku tedy brázdí sociální sítě, šíří myšlenky a vize společnosti QUIP, z.ú. do světa a sklízí obdiv, rozpaky i kritiku. Jak to už u podobných projektů bývá.

O co v klipu jde a na čem stojí sociální experiment? Představte si absurdní, uniformní zmenšení prostoru plaveckého bazénu. Zároveň k tomu přidejte sledování, jak budou lidé na omezení reagovat. Cílem kampaně je srozumitelným a nevšedním způsobem upozornit na to, že v České republice je omezeno ve svéprávnosti více než 37 tisíc lidí.

Že se problematika dotýká každého z nás. Že kolem tématu existuje spousta předsudků a zažitých procesů, které nejsou v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Snažíme se o to, aby lidé měli co největší prostor pro rozhodování. Aby pro toto rozhodování měli podporu, kterou potřebují. Aby jejich podpůrci konali v souladu s jejich vůlí.

My v QUIPu jsme přesvědčení o tom, že místo omezování je lepší podporovat při rozhodování. Klíčem řešení na individuální úrovni je maximální úsilí při zjišťování vůle člověka. Podporu při rozhodování člověku, který to potřebuje, mají poskytovat lidé, kterým věří (jeho kruhy podpory). A ti musí respektovat jeho preference, přání a až v případě nutnosti je vyvažovat objektivně důležitými potřebami, jež ovšem nesmějí být v přímém konfliktu s preferencemi člověka, kterému poskytují podporu. Nerozhodovat za někoho, ale pomoct někomu se rozhodnout tak, aby ho následky rozhodnutí neúměrně

Na klip se můžete podívat zde: 

https://1url.cz/HMyrz

https://1url.cz/eM7wf

 

24. března 2020